เชียงใหม่ ประปาเชียงใหม่ เตรียมหาน้ำสำรองเพื่อรับมือน้ำแล้งหากชลประทานน้ำไม่พออาจต้องซื้อน้ำบ่อเอกชน

Share This:

ประปาเชียงใหม่ เตรียมหาน้ำสำรองเพื่อรับมือน้ำแล้งหากชลประทานน้ำไม่พออาจต้องซื้อน้ำบ่อเอกชน แต่ห่วงคุณภาพน้ำ ระบุปริมาณต้องการใช้น้ำเพิ่มทุกเดือน ล่าสุดเขตเมืองวันละกว่า 1.7 แสน ลบ.ม.
นายมงคล วัลยะเสวี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำปีนี้เข้าขั้นวิกฤตกว่าทุกปี การประปาต้องปรับแผนใหม่เพราะน้ำต้น ทุนในเขื่อนมีน้อย ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น้ำในเขตเมืองเชียงใหม่เพิ่มทุกเดือน ล่าสุดมีวันละกว่า 1.7 แสนลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นให้ทีมลงสำรวจแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งพบว่า อาจต้องซื้อน้ำจากแหล่งน้ำบ่อเอกชนในพื้นที่อำเภอสันทราย ขณะนี้อยู่ระหว่าตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะเป็นห่วงเรื่องปริมาณจุลินทรีย์ แบคทีเรีย รวมทั้งแร่ธาตุ หนักที่อาจไม่เหมาะในการอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันเตรียมเสนอของยประมาณเพื่อทำฝายหินทดน้ำ ในน้ำปิงที่บ้านแม่แฝกที่ชาวบ้านก็แจ้งความต้องการด้วย ซึ่งจะเป็น จุดสูบน้ำดิบมาผลิตประปา รวมถึงการทำจุดกักน้ำชั่วคราวตามพืันที่เหมาะสมที่ชลประทานแนะนำ เชื่อว่าจะผ่านวิกฤตปีนี้ได้ แต่อนาคตจำเป็นต้องเพิ่มแหล่งสำรองน้ำดิบที่ มั่นคงมากขึ้น แต่หลักๆ ยังต้องพึ่งน้ำดิบจากทางชลประทานเป็นหลัก และต้องรณรงค์เรื่องการประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยืนยันว่า จะไม่ให้กระทบกับ ประชาชนผู้ใช้น้ำอย่างแน่นอน

 

ภาณุเมศ ตันรักษา ข่าวภาพ ขอบคุณ

Comments

comments