เชียงใหม่ เริ่มแล้วปรับพื้นที่ทำอุโมงค์เข้า-ออก 600 เมตร ของการผันน้ำจากแม่งันสู่แม่กวง

Share This:

นายเชษฐพันธุ์ โลห์คำ วิศวกรชำนาญการประจำโครงการเพิ่มปริมาณอ่างเก็บน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ได้มีการปรับพื้นที่จุดขุดอุโมงค์แล้วระยะทางยาว 600 เมตร เป็การจัดเตรียมพื้นที่จัดการวัศดุขุดเจาะอุโมงค์ขาเข้าและออก ซึ่งที่เป็นการเตรียมพื้นที่ของการอุปกรณ์ต่างๆ และการลำเลียงนำเศษหินและดินออกมาในระหว่างการดำเนินการขุดเจาะจริง จะรอการเปิดขุดเจาะโครงการนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามการขุดเขาะจะเริ่มด้วยการระเบิดชั้นหิน ในช่วงแรกของการดำเนินการช่วงแรกจากแม่งัด-แม่กวง ความกว้างอุโมงค์ขนาด 4.2 เมตร ยาว 22.975 กม. ปริมาณน้ำไหลผ่านอุโมงค์สูงสุด 26.50 ลบ.ม./วินาที แบ่งเป็น 2 ส่วนในช่วงแรกเป็นการขุดเจาะระเบิดหินและช่วงที่สองใช้การขุดเจาะแบบหัวเจาะ

Comments

comments