ตุลาคม 6, 2015

เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการเพิ่มศักยภาพและรายได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์OTOP

Share This: นายป…