เชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่เรียกถกด่วนแผนจัดการน้ำเหลือน้อย หวั่นวิกฤตหนัก เตรียมแผนบริหารฉุกเฉินตั่งแต่ตุลาคมนี้

Share This:

ที่ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการประชุมสรุปปัญหาสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2558/59 มีผู้อำนวยการชลประทานในแต่ละจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า วันนี้ทางสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่วางใจสถานการณ์น้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญ มีน้อยมากในรอบกว่า 20 ปี ถึงได้มีการเรียกประชุมด่วน หน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งเครือข่ายผู้ใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าขณะนี้จะมีอิทธิพลจากพายุ มูจีแก แต่ปริมาณฝนก็ไม่ได้มากตามที่คาดหวังไว้จึงต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมเตรียมปรับแผนบริการบริหารจัดการน้ำในภาวะที่น้ำน้อย เนื่องจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนหลักที่ดูแลพื้นที่การเกษตรกว่า 1.8 แสนไร่ของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีพื้นที่รับผิดชอบด้านการเกษตรกว่า 1.5 แสนไร่ และการให้น้ำด้านอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศของลำน้ำปิงผลิตน้ำประปาและประมงน้ำจืดก็มีน้ำเหลือเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้จะมีการปรับแผนฉุกเฉินเพื่อบริหารจัดการโดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ยืนยันว่า จะมีการใช้แผนบริหารจัดการน้ำฉุกเฉินตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อไม่ให้วิกฤตช่วงภัยแล้งปี 2559 รุนแรงจนเกิดวิกฤตการแย่งน้ำเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้ายผลิตประปาต้องไม่เดือดร้อนตอนนี้ปิดการส่งน้ำด้านเกษตรแล้วเพื่อรอปล่อยช่วงข้าวตั้งท้อง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวอีกว่า ส่วนมาตราการควบคุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ลุ่มน้ำปิงตอนบน จากการคาดหมายปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำและปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในฤดูแล้งปีนี้ปริมาณน้อย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 อยู่ในภาวะเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในแม่น้ำปิงสายหลัก จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตราการควบคุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง และระบบชลประทานระหว่างวันที่ 1 ต.ค.58 ถึง 30 เม.ย.59 ส่วนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ได้กำหนดแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยระบายลงทางธรรมชาติลงแม่น้ำปิง ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า จึงขอให้ควบคุมการปิดกั้นทางน้ำหรือการดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ เช่นการดูดทราย การสร้างทำนบชั่วคราวหรือกั้นทางน้ำแบบอื่น และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำต่างๆเนื่องจากทำให้ต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อปริมารน้ำที่ต้องสำรองไว้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศตลอดฤดูแล้ง

 

วิชัย  ทาเปรียว รายงาน3

Comments

comments