เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการเพิ่มศักยภาพและรายได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์OTOP

Share This:

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น
จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดงานตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่ ทุกวันจันทร์-อังคารแรกและวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยทางจังหวัดประสานกับส่วนราชการ ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าราคาถูก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการเพิ่มศักยภาพและรายได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์OTOP และเพิ่มช่องทางในเรื่องสถานที่จำหน่ายให้มีที่จำหน่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งในให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากผู้ผลิตโดยตรง

 

วิชัย  ทาเปรียว  รายงานIMG_5906[1]IMG_5900[1]

Comments

comments