เชียงใหม่ ปธ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเผยไม่มีเสียงสะท้อนนักท่องเที่ยวจีนพฤติกรรมไม่เหมาะสม

Share This:

ปธ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเผยไม่มีเสียงสะท้อนนักท่องเที่ยวจีนพฤติกรรมไม่เหมาะสมตั้งแต่ปลายปีมาจนถึงวันหยุดยาวชาติจีน พบปัญหาการใช้ GPS ขับขี่รถที่ยึดเส้นทางปรับเปลี่ยน

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงปลายปีมาจนถึงช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ยังไม่มีเสียงสะท้อนการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลังจากมีการทำแผ่นพับและการแนะนะจากทางรัฐบาลจีนให้กับชาวจีนก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวให้มีความเข้าต่อธนบธรรมเนียบประเพณีของแต่ละพื้นที่ของไทยที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะทางภาเหนือที่เป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบกับการคาดโทษหากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะของนักท่องเที่ยวจีนเพื่อลดข้อปัญหาต่างๆ จนมาถึงขณะนี้ยังไม่มีการ้องเรียนของชาวเชียงใหม่ มีคลิปภาพต่างๆ เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามมีเพียงปัญหาเดียวของนักท่องเที่ยวจีนที่ขับรถยนต์มาจากทางจีนตอนใต้ใช้ถนนสาย R3A เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาเส้นทางที่ปรับเปลี่ยนไปและก่อสร้างทาง จุดกลับปิดกั้น ตลอดจนเส้นทางวันเวย์เปลี่ยนเป็นทรูเวย์ จากทรูเวย์เป็นวันเวย์ หรือการสร้างทางทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดปัญหา เพราะนักท่องเที่ยว 100 % ใช้ระบบนำทาง GPS ในการเดินทาง ทำให้การขับขี่รถเกิดปัญหานักท่องเที่ยวพัดหลง ขับย้อนเส้นทาง ส่วนหนึ่งาจากป้ายบอกทาง แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชียงใหม่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาไปได้ ก็นับว่าปัญหาโดยภาพรวมการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของของนักเที่ยวจีนลดหายลงไปและการเข้าใจของชาวเชียงใหม่ที่ดีขึ้น

Comments

comments