ลำพูน พ่อเมืองนำหัวหน้าส่วนราชการทำบุญตักบาตร เยี่ยมจุดชมวิว ที่มีความสวยงาม บนดอยผาหนาม

Share This:

นายณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ทำบุญตักบาตร และ สักการะ สรีระ ครูบาอภิชัย ขาวปี  ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อ.ลี้  ในโอกาส นำคณะ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ซึ่ง เป็น คณะทีมไทยแลนด์จังหวัดลำพูน ไปติดตามการเตรียม ความพร้อม และ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ ตาม นโยบายรัฐบาล ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ ร่วม ทำบุญทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ร่วมกับชาวบ้านพร้อมทั้ง เยี่ยมชม บริเวณ จุดชมวิว บนดอยผาหนาม ซึ่ง ในช่วงเช้า จะมีหมอกสีขาว ปรากฏ เบื้องหน้า ซึ่งเป็น ทิวทัศน์ ที่สวยงาม  ในบริเวณ ใต้ถุน ยังมี ร้านกาแฟ ซึ่ง มีน้ำพุ และ จุดให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ได้ชมทิวทัศน์ บริเวณตำบลป่าไผ่ ส่วน บริเวณ ประตูทางเข้า วิหาร ยังมี ยักษ์เฝ้าประตู ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก ยักษ์ ที่วัดอื่น ๆ คือ ยักษ์จะถือ อาวุธ ในในสมัยปัจจุบัน คือ ยักษ์ แต่ละตน จะมี อาวุธมี ปืน M 16 , เครื่องยิงจรวด RPG และ มี ลูกระเบิด , วิทยุสื่อสาร เหน็บ บริเวณ เอว  โดยมีท่าทาง การทำหน้าที่เฝ้ายาม อย่างน่าเร็งขาม ถือเป็นเอกลักษณ์ ที่ โดเด่น อีกแห่งหนึ่งของวัดพระพุทธบาทผาหนาม

โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ราษฎรในพื้นที่ ได้ยื่นความประสงค์ ที่จะขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง สถานที่ สิ่ง อำนวยความสะดวก บริเวณ วัด เพื่อ อำนวยความ ให้สะดวกแก่ ผู้เดินทาง , นักท่องเที่ยว  ที่มา สักการะ ครูบาอภิชัยขาวปี  พระธาตุเจดีย์ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวัด โดยเสนอ โครงการ ปรับปรุง ถนน ขึ้นสู่ พระธาตุ บนดอยผาหนาม ซึ่งปัจจุบัน  ได้ก่อสร้างเป็น ถนน คอนกรีต แต่มี  ขนาดช่องทางเดินรถคับแคบ และ บางช่วง ชำรุด จึงเสนอขอให้ มีการก่อสร้าง / ปรับปรุง ถนน ให้มีขนาดช่องทางเดินรถกว้างขึ้น และ มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งได้ เสนอให้ มีการ ปรับปรุง วิหาร ที่ บรรจุ สรีระ ครูอภิชัย ขาวปี ( อดีตเจ้าอาวาส ) ซึ่ง ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน และมีส่วนประกอบบางส่วน ทรุดโทรม ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ก็ได้รับ ข้อเสนอ ดังกล่าว  พร้อม กล่าวว่า วัดพระพุทธบาทผาหนาม นับเป็น โบราณสถาน ที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน บนยอดดอยผาหนาม ซึ่ง สถานที่ ประดิษฐานพระธาตุ ก็มีความสวยงาม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ซึ่ง จังหวัด ก็มีแผนที่จะพัฒนา สถานที่สำคัญ ๆ ในแต่ละ อำเภอ เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัด ด้วย

วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตั้งอยู่ในเขตตำบลป่าไผ่  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอลี้ ภายในวัดมี รอยพระพุทธบาท ของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า , รอยพระบาทพระอานนท์ ( พระสาวก ) และ สรีระร่างของ ครูบาอภิชัยขาวปี อดีต เจ้าอาวาส ที่ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ  ประวิติการก่อสร้างนั้น ไม่เป็นที่แน่ชัด  แต่มีตำนานที่ได้มีการบันทึกไว้ ว่า เมื่อสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยเสด็จมา บริเวณดังกล่าว จากตำนานของวัดได้กล่าวถึง เจ้าอาวาส ในสัมยโบราณ ว่า มีจำนวนถึง 8 รูป หากนับย้อนหลังอายุการครองวัด ทำให้สันนิษฐานได้ว่า วัดน่าจะมีอายุประมาณ สามร้อยปี ซึ่งจากเดิมนั้น วัดพระพุทธบาทผาหนาม มีสภาพ รกร้าง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2507 ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ได้ร่วมกับชาวบ้าน หมู่บ้านผาหนาม ที่ได้อพยพมาจากอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่  และ ศรัทธาพุทธศาสนิกชน ช่วยกัน บูรณปฏิสังขร วัด จนมีความเจริญรุ่งเรือง มาจนถึงปัจจุบัน

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments