เชียงใหม่ พ่อเมืองเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องวางกรอบ Zip line

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่เรียกหน่วยเกี่ยวข้องถกคุมท่องเที่ยวผจญภัยหลังมีนักท่องเที่ยวดับบ่อยครั้ง หวั่นลุกลาม รมว.ท่องเที่ยวเตรียมติดตามคืบหน้า
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจัดเชียงใหม่ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผนดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมท่องเที่ยวการผจญภัยรวมถึง กิจกรรมผจญภัยเหินเวหาด้วยลวดสลิงหรือ Zip line ที่เกิดปัญหานักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตล่าสุดที่อำเภอแม่ริม ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากเพราะเหตุลักษณะดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและกระแสความนิยมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยก็เริ่มมีมากขึ้นในพื้นที่ด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องดูแลเยียวยาผู้ประสบเหตุตามกฎหมาย รวมถึงคดีก็ให้ความเป็นทุกฝ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำว่า เป็นห่วงเรื่องดังกล่าวไม่อยากให้เป็นผลกระทบตามมาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจหลักของเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องดูเรื่องของมาตรฐานทางการให้บริการความปลอดภัยเนื่องจากตอนนี้กิจกรรมท่องเที่ยวมีความหลากหลายโดยเฉพาะด้านผจญภัย จำเป็นจะต้องให้หน่วยงานทุกส่วนดูแลถึงความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานต่างๆ ให้ทุกหน่วยรวมทั้งอำเภอต่างๆสำรวจดูแลไปพร้อมกันเพื่อจะได่ไม่เป็นปัญหาตามมาอีก โดยในวันพรุ่งนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเดินทางมาติดตามในเรื่องดังกล่าวด้วย

 

ภาณุเมศ ตันรักษา ข่าว/ภาพ

Comments

comments