เชียงใหม่ ช่วยเหลือไฟไหม้บ้านที่รอดชีวิต

Share This:

นายสราวุฒิ   วรพงษ์  นายอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, กิ่งกาชาด ,เทศบาลไชยปราการ,ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่า,คณะสตรีแม่บ้านบ้านปง,และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปช่วยเหลือ นายดา  มูลตา อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยนั้นได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และไฟได้ลุกไหม่บ้านซึ่งเป็นไม้ทั้งหลังและด้วยอาการร้อนมีลมแรงจึงถูไฟไหม้หมดทั้งหลัง แต่เจ้าของบ้านได้กระโดลงจากบ้านรอดชีวิต ชาวบ้านได้มาช่วยเหลือในการดับไฟแต่ไม่ทันไฟไหม้หมดทั้งหลังเหลือแต่เสื้อผ้าชุดเดียว เงินทองที่เก็บในกระปุกไหม้ไฟหมด ทางนายอำเภอไชยปราการ และทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริฯได้เข้าให้การช่ววยเหลือเบื้องต้นเป็นข้าวสารอาหารแห้ง,เสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน,และเงินอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางส่วนราชการ,เทศบาล และประชาชนก็จะได้เข้าทำการช่วยเหลือสร้างบ้านให้สามารถอยู่อาศัยได้ในโอกาสต่อไป ต้องขอบคุณน้ำใจพี่น้องประชาชนส่วนราชการและโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริฯที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

 

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว/ภาพ

Comments

comments