เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานและเจ้าหน้าที่

Share This:

ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกร 3 จว เชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮองสอน ยืนยันภายเวลา 1 วันเข้าสูบน้ำได้

จากปัญหาภัยแล้งเริ่มคุกคาม หลังจากผ่านฤดูฝนไปแต่ปริมาณน้ำตามเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของ3 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮองสอน นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวย การสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้สั่งการให้สำนักงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แต่ง ถนนสายคันคลอง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานกลางในการเข้าช่วยเหลือดูแลจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเบื้องต้น เป็นขนาด 8 นิ้ว จำนวน 84 เครื่องพร้อมใช้งานและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าช่วยเหลือ เกษตรกรตามคำร้องขอ
นายวิชัย ชัยเจริญชาติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลส่วนเครื่องจักร ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากได้มีคำสั่งให้เตรียมพร้อมได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว มีอัตราสูบน้ำ 500 ลบ. ม. ต่อชั่วดมง ช่วยได้ในพื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 86 เครื่อง ในการช่วยเหลือเกษตรกร 3 จังหวัดที่รับผิดชอบ ในการช่วยเหลือประสบปัญหาภัยแล้งขาด แคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปีที่เริ่มมีหลานพื้นที่ประสบปัญหาได้รัองขอเข้ามานำเครื่องสูงน้ำออกไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้วจำนวน 48 เครื่อง เหลือยังจุดช่วย เหลือกลางจำนวน 36 เครื่องที่พร้อมเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งภายในระยะเวลา 1 วัน ตามคำร้องขอเข้ามาพร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการใช้งานสูบน้ำ

Comments

comments