เชียงใหม่ ต้อนหลินฮุ่ยเข้าคอกกัก ปิดโชว์หลังจับตา 24 ชม.รอเกิด

Share This:

ทีมพี่เลี้ยงพร้อมหมอต้อมเรียกหลินฮุ่ยเข้าคอกัก หลังนอนบนเก้าอีกนานเกือบ 20 ชั่วโมง ขณะเดียวกันผอ.สวนสัตว์ พร้อมทีมพี่เลี้ยงใช้อาหารโปรดหลอกล่อนานกว่า 30 นาทีทำสำเร็จ พบหลินฮุ่ยนอนส่วนจัดแสดงนานถึง 25 ชม. ลบสถิติเดิมนอนนาน 22 ชม.ช่วงท้องหลินปิง อาจงดจัดแสดงจนกว่าจะตกลูกหลังดื้อมาก
นานกว่า 30 นาทีทำสำเร็จ พบหลินฮุ่ยนอนส่วนจัดแสดงนานถึง 25 ชม. ลบสถิติเดิมนอนนาน 22 ชม.ช่วงท้องหลินปิง อาจงดจัดแสดงจนกว่าจะตกลูกหลังดื้อมากช่วงสายวันนี้ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อม พี่เลี้ยง นักวิทยาศสตร์ สัตว์แพทย์ พร้อมนายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า ร่วมกันหารือเพื่อนำหลินฮุ่ยเข้าคอกกัก โดยไม่เป็นการรบกวนสร้างความเครียด ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ในการตัดสินใจเรียกหลินฮุ่ยเข้าอยู่ภายในคอกกัก หลังจากตลอดเมื่อวานนี้จนถึงเวลา 11.00 น. หลินฮุ่ยไม่ยอมเข้าคอกกัก ตื้นขึ้นมากินอาหารเดินเกือบ 1 ชั่วโมงแล้วนอนนับ หากนับตลอดวันที่ 116 หลินฮุ่ยนอนสวนจัดแสดง 14 ชม. ตั้งแต่ 09.15 – 00.00 น. และเข้าวันที่ 117 จาก 00.00 น. ถึง 11.00 น. ร่วมกันเวลาได้เกือบ 25 ชั่วโมง ที่อยู่ส่วนจัดแสดงโดยไม่ยอมเข้าคอกกักจนทำให้ตัดสินใจให้พี่เลี้ยงใช้แอบเปิ้ล ผลไม้สุดโปรดมาป้อน และนำไปวางหลอกล่อทางเดินจนถึงภายในคอกกักใช้เวลานานกว่า 30 นาที หลินอุ่ยจึงยอมเข้าไปก่อนปิดประตูได้

ซึ่งมีภาพความน่ารักเกิดขึ้นของพี่เลี้ยงและหลินฮุ่ย ที่นำมาป้อนให้จับเท้าหน้าและลูบศีรษะ ให้บรรดานักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้บริหารนายสุเมธ กมลนรนาถ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ พร้อมทีมสัตวแพทย์ เดินทางมาเยี่ยมชมให้กำลังใจดูการทำงานร่วมลุ้นในการเรียกแพนด้าหลินฮุ่ยเข้าคอกกัก พร้อมนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างประเทศที่ต่างก็ร่วมลุ้นไปด้วยก่อนหลินฮุ่ยจะเดินเข้าคอกกักพี่เลี้ยงปิดประตูจนประสบความสำเร็จ
นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า กล่าวว่าจากการเรียกเข้าครั้งนี้ หลังจากหลินฮุ่ยไม่ยอมเข้าคอกกักตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงสายของวันนี้ เพื่อความปลอดภัยของหลินฮุ่ยเพราะหวั่นเกรงจะเกิดลูกนอกเพราะระยะเวลานี้แพนด้าจะสามารถเกิดลูกได้ทุกเวลา ทุกสถานที ซึ่งจะเห็นการตกลูกแพนด้าที่ผ่านมาจะอยู่ในคอกกักเพราะการดูแลช่วยเหลือลูกได้ง่ายทำให้ทุกแห่งจะเลือกเอาแพนด้าไว้ในคอกกักในระยะท้องแก่ ก็เช่นเดียวกับหลินฮุ่ยเพราะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ค่อยลดลงแล้ว รอเหลือเพียงต่ำกว่า 100 ก็จะเร็วๆนี้ที่จะเห็นแพนด้าน้อย แต่ก็ไม่คาดหวังจะเป็นแฝด ของให้ตกลูกมาก็นับเป็นความสำเร็จที่ร่วมกันพยายามของทีมงานวิจัยแพนด้าประเทศไทย เบื้องต้นอาจจะให้อยู่ภายในคอกกักจากนี้ไปจนกระทั่งตกลูก เพราะหลินฮุ่ยดื้อมากเพื่อความปลอดภัยของลูกและการดูแลของพี่เลี้ยง

หลังจากสัญยาณสุดท้ายที่เฝ้ารอกันมาก็มาถึงของวันนี้ที่นอนหลับยาวติดต่อกันไม่ลุกขึ้นไปไหน จนทำให้ทีมพี่เลี้ยงต้องเข้ามาหลอกล่อจนเข้าคอกกักแล้วปิดงดการนำออกมาแสดง
โชว์ต่อ เพราะเป็นสัญญาณของแพนด้าใกล้ตกลูก เป็นลักษณะเช่นกันกับก่อนเกิดหลินปิงง ที่นอนยาวไม่ลุกไปไหนไม่เชื่อฟังใดเอาแต่นอนยาวติดกันกว่า 22 ชั่วโมงเกือบ 3 วันแล้ว
ตกลูก เป็นลักษณะเช่นกันทำให้ทีมพี่เลี้ยงนำเข้าคอกกัก ซึ่งส่วนจัดแสดงของหลินฮุ่ย เจ้าหน้าที่ได้ปิดแจ้งต่อนักท่องเที่ยวทราบ ขณะนี้หมีแพนด้าหลินอุ่ยกำลังตั้งท้อง จึงมีความจำ
เป็นต้องให้หมีแพนด้าหลินฮุ่ย ได้พักผ่อนอยู่ในคอกกัก เพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อความปลอดภัยของหมีแพนด้าหลินฮุ่ย จึงไม่ปล่อยออกมาตามปกติ
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เผยว่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบได้ทำเป็นทั้งภาษาไทยและอักฤษ ทราบเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะเสียเงินเข้ามาชมแล้วพบตัว
หมีแพนด้า เพื่อความปลอดภัยในการดูแลของทีมพี่เลี้ยงและสัตวแพทย์ เพราะขณะนี้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลงมาต่ำแตะที่ 100 แล้วก็นับว่าใกล้จะตกลูกเข้าไปทุกขณะเป็นลัก
ษณเช่นเดียวกับตอนเกิดหลินปิงทำให้ต้องให้หลินฮุ่ยอยู่ในคอกกักเกิดลูกน้อยในพื้นที่ปลอดภัยและดูแลได้ง่าย ทั้งนี้ได้จัดการทำความสะอาดค่าเชื้อุปกรณ์ต่างและตู้อบไว้รองรับ
ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมพี่เลี้ยงและสัตวแพทย์ซึ่งบางส่วนได้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่าย

ส่วนในช่วงเย็นที่ผ่านมานายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า พร้อมคณะสัตวแพทย์ในด้านต่างๆ ได้เดินทางมาถึงยังสวนสัตว์
เชียงใหม่แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลแพนด้าหลินฮุ่ย ที่กำลังจะกลายเป็นว่าที่คุณแม่ อย่างใกล้ชิดเพราะต้องติดตามจากนี้ไปตลอด 24 ชั่วโมง เพราะสามารถตกลูกได้ตลอด
เวลา ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะตกลูกตั้งท้อง 118 วัน

Comments

comments