เชียงใหม่ หมดฝน 25 ตค. ไร้พายุเข้าเหนือช่วงต่อฤดูมีฝนฟ้าคะนอง ปี 59

Share This:

หมดฝน 25 ตค. ไร้พายุเข้าเหนือช่วงต่อฤดูมีฝนฟ้าคะนอง ปี 59 อวมหนักภัยแล้งเจอเอลนิโญซ้ำ ส่วนปริมาณน้ำเขื่อน 2 แห่งยังต่ำ

นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยภาคเหนือ เผยว่าในช่วงระยะนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกเกิดขึ้น หลังจากวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว ส่วนพื้นที่ภาคเหนือแลจังหวัดเชียงใหม่ก็จะไม่มีพายุเข้าแล้วหลังจาก 2 ลูกขณะนี้ไม่ส่งผลให้เกิดฝนตก และปีนี้เจอปรากฎการณ์เอลนิโญที่จะมีความทวีความรุนแรงหนักขึ้นที่จะแผ่ไปจนถึงปลายปี 2559 จะทำให้เกิดความแห้งแล้งมากขึ้น ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่
ขณะเดียวพบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนในปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคมจนถึงปัจจุบัน ยังต่ำกว่าเกณฑ์จากปกติ 1,200 มิลลิเมตร อยู่ที่ 700 มิลลิเมตรเศษ ส่งผลให้การกักเก็บน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติและเขื่อนได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนปริมาณน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 67.64 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 25.52 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 31.27 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 11.89 % ส่งผลให้ขณะนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกหลายหน่วนงานเตรียมประชุมหารือเพื่อรับมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ ข่าว/ภาพ

Comments

comments