เชียงใหม่ พ่อเมืองเชียงใหม่ รับลูกเตรียมตรวจสอบทันทีตามคำร้องขอคืนข่วงท่าแพ

Share This:

ผวจ.เชียงใหม่ รับลูกเตรียมตรวจสอบตามคำร้องขอคืนข่วงท่าแพ หลังสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ยืนหนังสือร้องเรียน ส่วนสมาคมท่องเที่ยวพร้อมร่วมทวงคืนข่วงประตู ท่าแพ ให้กับชาวเชียงใหม่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ หลังโลกโซเซียสเริ่มเรียกร้องหลังกลายเป็นตลาดสด และหาผลประโยชน์จาการเปิดเช่าจัดกิจกรรมทั้งปี

หลังจากสังคมออน์ไลน์ ได้ออกมาเรียกร้องขอคืนข่วงประตูท่าแพ หลังจากผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ปล่อยให้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเปิดแผงร้านค้าขายสินค้า จนกลายเป็น ภาพของตลาด นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าก่อนหนี้ตนเองในฐานนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการ พูดคุยต่อเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการทบทวนใช้พื้นที่ข่วงประตูท่าแพที่เริ่มเกิดผลกระทบต่อภาพการท่องเที่ยวไปได้ระยะหนึ่ง ก็ไม่ได้การตอบ รับแต่ขณะนี้มีสังคมออนไลน์ ชาวเชียงใหม่ออกมาขับเคลื่อนพื่ขอคืนพื้นที่ข่วงประตูท่าแพ กลับมาให้เป็นของชาวเชียงใหม่
ข่วงประตูท่าแพ นับเป็นจุดสำคัญจุโล่งแจ้ง 2 แห่งที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายภาพเช็คอิน เพื่อเผยแพร่ไปในสังคมออน์ไลน์ ที่บ่งบอกให้ทราบว่าถึงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว แต่ตอน นี้มักเกิดกิจกรรมบดบังทัศนียภาพของตัวข่วงประตูท่าแพ ทำให้ชาวเชียงใหม่ที่เห็นแล้วเป็นภาพลบได้ออกมาเคลื่อนไหว ตนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชาวเชียงใหม่ และภาคเอกชน ด้านการท่องเที่ยว ก็พร้อมจะทำความเข้าใจความสำคัญของข่วงประตูท่าแพแลขับเคลื่อนให้มีควมชัดเจนมากขึ้นต่อผู้บริหารรับผิดชอบโดยตรงเพราะปัญหาดังกล่าวเป็นผลกระทบ โดยตรงต่อการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ทัศนียภาพต่างๆ และผลกระทบหลายด้านที่เกิดขึ้น ทำให้เป็นหน้าที่ของทุกคนมีส่วนร่วมในการถวงคืนปกป้องเสริมภาพลักษณ์อันสวยงาม กลับมาของข่วงประตูท่าแพ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะของคนเชียงใหม่
ทางด้านสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ได้มีหนังสือร้องไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอให้ตรวจสอบเพราะเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ตำหนิเพราะทุกครั้งที่กลุ่มนัก ท่องเที่ยวมาจะต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพราะเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ และเป็นลานกิจกรรมของเมืองที่ใช้ในกิจกรรมสำคัญต่างๆ แต่ระยะหลังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของ เอกชนที่มาใช้พื้นที่บ่อยครั้งมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการหารือในเวทีของกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและทำหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลเรื่องนี้ ซึ่งก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หากไม่เร่งดูแลจะทำให้เป็นผลเสียหายต่อเชียงใหม่เอง
นอกจากนี้มีรายงานว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่จำนวนหนึ่งที่รักหวงแหนข่วงท่าแพและสนับสนุนแนวคิดการจัดระเบียบข่วงท่าแพที่เสนอความเห็นผ่านสื่อออนไลน์และสังคมออ นไลน์ต่างเตรียมประสานรวมรายชื่อเพื่อไปยื่นร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอให้จังหวัดตรวจสอบการอนุญาตใช้พื้นที่และให้จัดระเบียบการใช้พื้นที่ข่วงประตูท่าแพ และลานสาธารณะอื่นๆ เช่น ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูช้างเผือก เป็นต้น
ด้านนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้เปิดลานข่วงท่าแพเป็นลานของประชาชน ผ่านศูนย์ดํารงธรรม ซึ่งเตรียมนำเรื่องดัง กล่าวเข้าทำการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบการข้อใช้พื้นที่ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรต่อไป

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ ข่าว/ภาพ

Comments

comments