เชียงใหม่ ส.ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่วางกรอบมาตรฐานความปลอดภัย zip lin 15 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่

Share This:

ส.ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ วางกรอบมาตรฐานความปลอดภัย zip lin 15 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวหลังเจ็บและตายต่อเนื่อง เบื้องต้นพบ 2 แห่งไม่มีใบวิศวะกรรับรอง

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวผจญภัยประเภทโหนสลิง zip line จำนวน 15 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเพียง 12 แห่ง ขาด 3 แห่งที่ไม่เข้าร่วม เบื้องต้นมีการหารือในกรอบการวางมาตรฐานความปลอดภัยไปในทิศทางเดียวกัน มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้ประกอบการพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้มีการอัพเดทการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานของผู้ประกอบการร่วมกัน

นายพรชัย กล่าวว่าทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวถือเป็นภาคเอกชน ที่จะออกมาขับเคลื่อนโดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลัก ที่ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญตลอด จนวิศวะกร ที่เห้นร่วมกันให้มีการจัดแสดงสาธิตและนักท่องเที่ยวได้ทดลองเครื่องเล่นและจุดต่างๆ มีความสูง ยาว ระยะเท่าไร อย่างไร จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ดูแลอุปกรณ์การเล่น ตรวจสอบสลิงเครื่องเล่น และจุดเล่นต่าง และที่สำคัญให้เจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวจากเดิมที่เกิดความประมาทนำมาปรับปรุงเป็นข้อระเบียบทำร่วมกันทั้งหมด โดยการวางมาตรฐานครั้งนี้เป็นไปตามมติของผู้ประกอบการร่วมกันและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวที่จะออกใ%

Comments

comments