เชียงใหม่ ศรัทราวัดบ้านท่อทำสลากย้อมสูง 10 เมตรรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ทานสลากย้อม

Share This:

เชียงใหม่ ศรัทราวัดบ้านท่อทำสลากย้อมสูง 10 เมตร พระภิษุ สามเณร และคณะศรัทธาชุมชนบ้านท่อป่าตันเชียงใหม่ เร่งมือแต่งดา ต้นสลากย้อม สูงกว่า 10 เมตร เตรียมรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ทานสลากย้อม ถวายพระสงฆ์ 28 ตุลาฯนี้ เชื่อหญิงใดร่วมถวายทาน ได้บุญเท่าชายผ่านการบวช

ที่วัดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านในชุมชนบ้านท่อป่าตัน ต่างร่วมแรงร่วมใจเร่งมือสร้างต้นสลากย้อม ที่มีความสูงถึง 10 เมตร โดยกระดาษสีต่างๆ มาประดับประดาอย่างสวยงาม พร้อมตกแต่งด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งสมุดดินสอ ขนม แป้ง กระจก หวี ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ผู้หญิงจำเป็นต้องใช้ เพื่อที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ โดยไม่เจาะจงพระสงฆ์รูปใด ในงานทานสลากย้อม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เพื่อรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ที่ห่างหายไปจากวัดบ้านท่อมานาน ให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ พระสุรพล ธีระวังใส พระสงฆ์วัดศรีปิง จังหวัดลำพูน ที่มาช่วยสร้างต้นสลากย้อม บอกว่า การทานต้นสลากย้อม จะนิยมกันในหมู่ผู้หญิง โดยเชื่อว่า หากผู้หญิงคนไหนทานต้นสลากย้อม จะแสดงออกถึงความมานะอดออม เนื่องจากกว่าจะทานต้นสลากย้อมได้ ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบ ซื้อสิ่งของมาตกแต่งต้นสลากย้อม และเมื่อหญิงใดทานต้นสลากย้อมแล้ว เชื่อว่าจะถึงนิพพาน ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดของผู้หญิง เปรียบเสมือนผู้ชายที่ได้ผ่านการบวชดังนั้นต้นสลากย้อม จึงมีสิ่งของมากมาย ที่นำมาตกแต่งถวายพระสงฆ์ และต้องใช้เวลาในการตกแต่งนาน มากกว่าต้นสลากโชค หรือก๋วยสลากภัต บางต้นใช้เวลาเป็นเดือน และใครได้ทานต้นสลากย้อม ถือว่าจะได้อานิสงค์ผลบุญสูงสุดในชีวิต

Comments

comments