เชียงใหม่ 115 ปี โรงเรียนศรีสังวาลย์จัดกิจกรรมวันสมเด็จย่า ประจำปี 2558

Share This:

เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์จัดกิจกรรมวันสมเด็จย่า ประจำปี 2558 115 ปี สมเด็จ พระศรีนครินบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร” โดยมีพิธีสืบชะตาหลวง และทำบุญครบรอบ 15 ปี โรงเรียน ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ การทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

นายปวิน ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสมเด็จย่า ประจำปี 2558 115 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร” โดยมีพิธีสืบชะตาหลวง และทำบุญครบรอบ 15 ปี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน กลุ่มพลังมวลชน ลงทะเบียนวางพานพุ่ม เวลา 08.00 น. พิธีสืบชะตาหลวง และทำบุญครบ 15 ปี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอสันทรายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสังฆทานจตุปัจจัย ขบวนแห่เครื่องราชสักการะล้านนา โดยนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และกลุ่มเยาวชนในชุมชน พิธีถวาย ราชสดุดีและวางพานพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จุดธูปเทียนและเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร สถาบัน กลุ่มพลังมวลชน วางพานพุ่ม และมีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียนพิการโรงเรียนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ และยังมีการจัดงานอาหารบริเวณ กาดหมั้ว คัวฮอม โดยมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ แสดงซอพื้นเมืองและการแสดงของกลุ่มเยาวชนอำเภอสันทราย
นอกจากนี้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ นำทันตแพทย์มาตรวจสุขภาพฟันฟรี พร้อมกิจกรรมรณรงค์สร้างค่านิยมคนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลชงไม่เกิน 4 กรัม มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันสมเด็จย่า ขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และรำลึกถึงดวงพระวิญาณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงคุณูปการต่องานพัฒนาคนพิการไทย และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มุ่งมั่นสืบสานปณิธานในการพัฒนานักเรียนผู้พิการ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้ว

Comments

comments