เชียงใหม่ ประปาเตรียมปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ เมนเก่ากับท่อเมนใหม่ 27 ตค.นี้

Share This:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่ ๔๒/๒๕๕๘
เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ เมนเก่ากับท่อเมนใหม่ ขนาด ø ๓๐๐ มม. บริเวณ บริษัทฐานถาวร ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ถนนเจริญเมือง ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

– ถนนเชียงใหม่-ลำปาง จากแยกดอนจั่น ถึง แยกหนองประทีป ฝั่งซ้ายทั้งหมด
– ถนนเลียบทางรถไฟ จากถนนเจริญเมือง ถึง ถนนมหิดล ฝั่งซ้ายทั้งหมด
– ถนนมหิดล จาก ถนนเลียบทางรถไฟ ถึง แยกดอนจั่น ฝั่งซ้ายทั้งหมด
– ถนนเจริญเมือง จากแยกหนองประทีป ถึง หน้าสถานีรถไฟ ฝั่งซ้ายทั้งหมด
– ถนนเจริญเมือง ซอย ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๘ ก
– ถนนสุรัตน์นิเวศน์ , ถนนอนุวิถี , ถนนบ้านแพะ
– ถนนบ้านใหม่ , ถนนต้นขาม , ซอยบัณฑิตพัฒนา
– ซอยโตไพบูลย์ , ซอยกุหลาบ , โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
– บ้านพักพนักงานรถไฟ , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด , โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
– สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ , โตโยต้าเชียงใหม่ สาขาสี่แยกไฮเวย์
– โรงเรียนไมตรีจิตเชียงใหม่ , ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
– ชุมชนต้นขาม , ชุมชนบ้านแพะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๓๒๓ – ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ปชส. รประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ข่าว/ภาพ

Comments

comments