เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและการเรียนรู้

Share This:

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและการเรียนรู้  คุณยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในโอกาส   ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและการเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

Comments

comments