เชียงใหม่ ทหารร่วมโรตารีกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนร่วมในการปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลให้แม่

Share This:

นายสราวุฒิ   วรพงษ์  นายอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยพันธ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการถวายกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค  3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทยร่วมกับ ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่1 ที่ 3 ร่วมกับสโมสรโรตารี่ไชยปราการ โรตารี่ฝาง ชลประทานเชียงใหม่ พร้อมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนหย่อมบ้านตีนดอยแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันมาทำการปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แม่น้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง ลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ตัว เป็นพันธ์ปลานิล,ปลาใน,ปลายี่สก,ปลานวลจันทร์,ปลาทับทิม ลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีปลาให้ชาวบ้านได้จับบริโภคเป็นอาหารโปรตีนในโอกาสต่อไป  เพราะส่วนใหญ่ประชาชนจะเป็นพื้นที่ราบสูงและเป็นชาวเขา ได้มีโอกาสได้บริโภคอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อปลา และยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่ทำประมงหาจับปลาในอ่างเก็บน้ำออกจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการให้ชาวบ้านมีรายได้แทนการตัดต้นไม้ทำลายป่า  เพราะอ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวงนี้มีความลึกของน้ำเมื่อเริ่มทำการสร้างอ่างและเก็บน้ำวัดได้ลึก 19 เมตรเศษ  ในปัจจุบันนี้มีตะกอนและเศษขยะจากการทำลายป่าทำให้ท้องอ่างเกิดการตื้นเขินเหลือความลึกเพียง 10 เมตร แสดงว่ามีตะกอนสุงขึ้นทุกปี ซึ่งทางกรมชลประทานได้นำเรือดูดตะกอนมาทำการดูดตะกอนรอบรอบอ่างแล้วครั้งหนึ่งก็ได้เพียงขอบข้าเท่านั้นการตื้นเขินของตะกอนก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในปีนี้ปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเหลือน้ำเพียง 35%ข องอ่างเท่านั้น

 

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว/ภาพ

Comments

comments