เชียงใหม่ CEO องค์การสวนสัตว์ ชิมสลัดร้านดังแม่โจ้

Share This:

0

นายเบญจพล นาคประเสริฐ  ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมภริยาและบุตร  โดยมีนายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผช.ผู้อำนวยการสวนสัตว์ พร้อมคณะ เยือนร้านอาหารปุ๊ยบ้านสวนสลัดแม่โจ้ ตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อถวัลย์-คุณแม่จิตรา ม่วงมัน ให้การต้อนรับ