ลำพูน จัดสภากาแฟ ครั้งที่ 10 พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน

Share This:

ที่ สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน  ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน นำโดย พลตำรวจตรี สมสง่า ชรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558  โดยมี นาย ณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก  เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนว่า ในปี 2559 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนเป็นเมืองต้องห้ามพลาด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมและของดีอื่นๆของจังหวัดลำพูนให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเปิดตัวเมืองต้องห้ามพลาด วันที่ 26 – 28 พย 2558  

ทางด้านการเตรียมการเปิดเมืองลำพูนเป็นเมืองต้องห้ามพลาดนั้น จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเก่า อายุ 1,300 ปีเศษ ประชาชนยังคงสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม แบบดั้งเดิมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  จังหวัดลำพูนจึงเตรียมการตกแต่งเมืองในรูปแบบย้อนอดีตเมืองเก่า โดยเชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม สะอาด พูดภาษาคำเมือง แต่งกายพื้นเมืองทุกวัน

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments