ลำพูน พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

Share This:

ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกัน ทำบุญ ตักบาตรเทโว โดย นาย ณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำ ข้าราชการ และ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร   โดย พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ได้นำขบวน พระสงฆ์ สามเณร 159 รูป รับ บิณฑบาตร จาก ผู้ร่วมทำบุญ  ตามถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  โดยได้อัญเชิญ พระพุทธรูปปางเปิดโลก นำขบวน พระสงฆ์ ที่ รับ บิณฑบาตด้วย   พิธีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมา หลังจากวันออกพรรษา หนึ่งวัน เพื่อระลึกถึง เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงสู่มนุษย์โลก หลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา การ ตักบาตรเทโวนับเป็น ประเพณี ที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฎิบัติสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments