เชียงใหม่ งานประเพณีสลากภัตต์ล้านนาเป็นประเพณีหนึ่งของชาวล้านนาที่ได้ทำสืบต่อกันมายาวนาน

Share This:

เอาจริง ห้ามนำสุรามาดื่มในวัด ห้ามจำหน่ายสุราพื้นที่บริเวณวัดไม่เชื่อจับดำเนินคดี ที่วัดป่าไม้แดง(วัดพระเจ้าพรหมมหาราช) ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่

งานประเพณีสลากภัตต์ล้านนาเป็นประเพณีหนึ่งของชาวล้านนาที่ได้ทำสืบต่อกันมายาวนานและยังอนุรักษ์กันมาคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนาย้อนยุต ได้จัดงานกินตานสลากภัตต์นี้ เป็นการเชื่อว่ากินตานเพื่อส่งบุญกุศลต่างๆไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับส่วนกุศลผลบุญ และเป็นการทำบุญเพื่อจัดถวายสิ่งของจำเป็นและขาดแคลนให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเพราะบางสิ่งอย่างพระภิกษุสงฆ์จะต้องได้ใช้ และยังเป็นการทำบุญให้กับบ้านเรือนครอบครัวของตนเองเพื่อจะได้รับสิ่งดีดีในชีวิตของตนเองและครอบครัวประชาชนชาวพุทธศาสนาก็ยังนิยมทำบุญสลากภัตต์  โดยประชาชนศรัทธาได้นำอาหารหวานคาวสิ่งของจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมเงินทองนำใส่ในตระกร้าสลากภัตต์แล้วนำมาเข้าพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับญาติที่ตายไปแล้วเชื่อว่าจะได้ใช้ในปรโลก ทางวัดก็จะจัดทำเป็นสลากติดกับสิ่งของที่นำมาถวายแล้วนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ได้จับโดยไม่เจาะจงว่าจะให้พระภิกษุสามเณรองค์ไดเมื่อพระจับสลากได้เบอรไดก็จะไปรับเอาของที่ได้โดยเจ้าของก็จะได้รับการอวยพรจากพระภิกษุรูปนั้นพร้อมทำการกรวดน้ำไปหาผู้ตายไปแล้วได้มารับผลบุญไปใช้ในภพหน้า  และทางคณะสงฆ์ได้จัดและมีการแสดงศิลปะล้านนาย้อนยุตหรือ”ย้อนฮีตฮอยเก่า”สิ่งหนึ่งที่เลื่องลือของล้านนา การตีกลองสะบัดชัย,การฟ้อนรำ,ฟ้อนเล็บ,การรำดาบ,การฟ้อนเชิง,การแสดงของชนเผ่า,การเต้นโต,รำนางนก,ที่ยังมีการอนุรักษ์สืบต่อกันมาไม่ให้สูญหายสืบต่อยุคลูกยุคหลานเพื่อยังคงความเป็นคนไทยล้านนา  ทางคณะสงฆ์ได้จัดกิจกรรมมีการแข่งขันการฟ้อนเล็บ,การประกวดธิดาสลากภัตต์ ขึ้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกประชาชน ข้าราชการ ตลอดจนเยาวชนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาใว้เพื่อสืบต่อกันไปสู่คนยุตใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมที่วัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช)  บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำสืบต่อกันมาเป็นปีที่ 18 แล้ว

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว/ภาพ

Comments

comments