เชียงใหม่ ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณ

Share This:

2ที่จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมทางขึ้นวัดฝายหินเชิงดอยสุเทพภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษาพากันตื่นแต่เช้าตระเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า 100 รูปที่จะเดินลงมาจากบันไดทางขึ้นวัดฝายหิน โดยจะมีรถบุษบกมีองค์พระขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนรถนำหน้าซึ่งจะเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายในตอนเช้าซึ่งวันตักบาตรเทโวในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน และโดยเชื่อกันว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกหลังจากขึ้นไปเทศนาโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทั้งนี้ครั้งเมื่อสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และในวันนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก ชาวพุทธจะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา และได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน ประเพณีการตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในอันที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชน ในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม000000000000000000000000000จบ00000000000000000000000000

วิทยา พุทธวงค์ รายงาน

Comments

comments