เชียงใหม่ องคมนตรีเปิดอาคารห้องสมุดสารานุกรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง88 พรรษา

Share This:

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดอาคารห้องสมุดสารานุกรมเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับการกล่าวต้อนรับโดยนายวุฒิพงษ์  ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาทำการแทนผู้ว่าฯจากนั้นนางรุ่งนภา  เตชะอาภรณ์ชัย ประธานการจัดสร้างห้องสมุดสารานุกรม ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ที่สร้างห้องสมุดนี้ เพื่อต้องการให้เด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนข้าราชการสามารถที่จะเข้ามาทำการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆในห้องนี้ได้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับตนเองและเป็นประโยชน์กับส่วนรวม จากนั้นทางศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับพระครูวิมล  บุญญาคม เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา และท่านได้มอบพระพุทธรูปบูชาให้กับ องคมนตรีเพื่อเป็นศิริมงคล

จากนั้นได้มอบโล่และใบเกียรติคุณให้กับข้าราชการ,ประชาชน,และจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม จำนวน 50รายการ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันต้นเปาจำนวน 50 ทุน ได้ถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน จากนั้นได้ให้เกียรติทำการถ่ายภาพร่วมผู้รับเกียรติคุณ และทำการเปิดผ้าคลุมป้ายอาคารร่วมกับผู้จัดสร้าง และตัดริบปิ้นเข้าอาคารห้องสมุดสารานุกรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา แห่งที่ 45 เข้าชมในอาคารซึ่งมีเด็กเยาวชนได้เข้ามาทำการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ในอาคาร จะมีการจัดภาพการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว และหนังสือที่เล่าถึงการทรงงานของพระองค์ และยังมีห้องสมุด ไอที ที่ทันสมัยสามารถที่จะเข้าทำการค้นคว้าหาความรู้ได้รอบโลกโดยทางผู้จัดสร้างได้นำเอาระบบอินเตอร์เนตฯเข้ามาใช้เพื่อให้ทัยสมัยเท่าเทียมกับจังหวัดที่เจริญแล้วให้สามารถหาความรู้ที่เท่าเทียมกัน จากนั้นทางประชาชนได้มอบสิ่งของที่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรให้กับองคมนตรีเพื่อแสดงถึงการมีน้ำใจและเป็นมิตรไมรตรีของประชาชนคนชายแดน

 

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว/ภาพ

Comments

comments