การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ เมนเก่ากับท่อเมนใหม่

Share This:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่ ๔๕/๒๕๕๘
เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

———————————–

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อ เมนเก่ากับท่อเมนใหม่ บริเวณ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการพฤกษาวิลล์ ๗๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

– ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ เชียงใหม่-ฮฮด ฝั่งขวา ตั้งแต่ ทางลอดบิ๊กซี่หางดง-สี่แยกสะเมิง
– ถนนน้อยท่าข้าม-ตำหนัก
– หมู่บ้านกุลพันธ์ ๕ , ๖ , ๗
– หมู่บ้านทิพย์ภมร
– หมู่บ้านลานดาว
– หมู่บ้านรัตนรักษ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๓๒๓ – ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Comments

comments