เชียงใหม่ กลองดินภูมิปัญญาของคนล้านนาที่กำลังจะสูญหาย

Share This:

เชียงใหม่ กลองดินภูมิปัญญาของคนล้านนาที่กำลังจะสูญหาย ลูกชายและลูกศิษย์ชัย พ่อครูคำ กาไวย์ศิลปินแห่งชาติปี 2535 ทำกลองดินเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหาย ซึ่งสันนิษฐานว่ากลองดินน่าจะเป็นเครื่องดนตรียุคแรกก่อนที่จะมีกลองที่ทำจากหนังสัตว์ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัยฯเผยในอนาคตจะลองนำกลองดินชนิดนี้ไปเล่นร่วมกับวงดนตรีสมัยใหม่เนื่องจากลองดีดเชือกของกลองดินเสียงที่ออกมาคล้ายเสียงเบสไฟฟ้า

ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ กาไวย์ศิลปินแห่งชาติปี 2535 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ กาไวย์ศิลปินแห่งชาติปี 2535 ซึ่งเป็นลูกชายพ่อครูคำ ได้ทำกลองดินโดยได้ขุดหลุมกว้างขนาด 29 เซนติเมตรลึก 30 เซนติเมตรและหลุมที่ 2 เรียกว่าปล่องเปลวมีขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตรเจาะทะลุหลุมแรกห่างกัน 15 เซ็นติเมตร ซึ่งหลุมที่สองจะเป็นหลุมที่ออกของเสียงกลอง จากนั้นนำกาบต้านหมากที่ตัดให้ได้ขนาด ก่อนที่จะนำไม้ไผ่มาวางทับหลังจากนั้นนำเชือกมาผูกกับไม้ที่ นำไม้ไม้ไผ่มาตอกลงดินสองฝั่งก่อนที่จะนำเชือกมาผูกแล้วใช้ไม้ไผ่อีกอันดันเชือกขึ้นและกดกับกาบต้นหมากเมื่อเสร็จใช้ไม้ไผ่เคาะจังหวะที่เชือกจะได้เสียงกลองลักษณะเสียงทุ่ม

ด้านสิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ เปิดเผยว่าเมื่อประมาณ 8 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะสิ้นพ่อครูคำ ตนมีโอกาสได้ทำวีดีโอผลงานของพ่อครูคำ ซึ่งมีการรวบรวมศิลปะการแสดงแขนงต่างเช่นการตีกลองสะบัดชัย และการตีกลองดิน หลังจากนั้นผ่านไป 8 ปีได้นำผลงานของพ่อครูโพสต์ในโลกโซเซียลพบว่ามียอดเข้าชมการแสดงกลองดินถึง 2 แสนวิว จึงคิดที่จะสืบสานการละเล่นนี้เนื่องจากใกล้สูญหาย สำหรับการตีกลองดินนั้นคนสมัยโบราณมีความเชื่อว่าจะตีเมื่อบ้านเมืองไม่สงบ มีโรคระบาด ฝนแล้ง เพื่อบอกกับเจ้าที่พระภูมิ ตลอดจนพระแม่ธรณีให้รับทราบ อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่ากลองดินน่าจะเป็นเครื่องดนตรียุคแรกก่อนที่จะมีกลองที่ทำจากหนังสัตว์ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัยฯกล่าวต่อไปอีกว่าในฐานนะที่ตนเป็นศิลปินคำเมือง คิดว่าในอนาคตจะลองนำเครื่องดนตรีชนิดนี้ไปเล่นร่วมกับวงดนตรีสมัยใหม่เนื่องจากลองดีดเชือกของกลองดินดูแล้วเสียงที่ออกมาคล้ายเสียงเบสไฟฟ้า

ทีมPresspeople ข่าว/ภาพ

Comments

comments