เชียงใหม่ เด็กเก่งเชียงใหม่ ตัวแทนแข่งระดับโรงเรียนของประเทศไทยไปแข่งรกบี้นานาชาติที่สิงคโปร์ ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารและศิษย์เก่าร่วมกัน ส่งเสริมผลักดันด้านกีฬา และกำลังเป็นอีกกระแส

Share This:

กำลังนิยมของเยาวชนเชียงใหม่การเล่นกีฬารักบี้ถึงไม่มีดาวดังเช่นกีฬาฟุตบอล นอกจากกีฬาฟุตบอล และแบตมินตัน ที่ได้รับกระแสจากนักกีฬาชื่อดังติดทีมชาติของไทยแล้ว แต่อีกกีฬาชนิดหนึ่งที่ไม่มีดาวดังระดับทีมชาติให้ได้เห็นแต่เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากตั้งแต่เด็กไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่สนามกีฬาภายในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วงเย็นจะเนื่องแน่ไปด้วยนักเรียน และนักศึกษาระดับโรงเรียน อุดมศึกษา และสโมสรมาฝึกซ้อมกันตามจุดต่างของสนาม โดยวันนี้ผู้สื่อข่าวพาไปชมทีมของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่งอายุ ปี ที่กำลังเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทย รักบี้ 7 คน ที่สำคัญการได้เป็นตัวแทน 1 ใน 2 ของประเทศไทย ที่ได้รับเชิญไปร่วมการแข่งแมตท์นานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ ของโรงเรียนจาก 26 แห่งทั่วเอเซีย เข้าร่วมการแข่งขัน 7-8 กพฤศจิกายน 2558

นายณวรรต ม่วงมัน อายุ 17 ปี กัปตันทีมบอกว่านับเป้นเกียรติมากที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ที่สำคัญได้รับเชิญไปแข่งขันที่ปรเทศสิงค์โปร์ ก็จะมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันและตัวแทนของประเทศไทย พร้อมขอให้ชาวเชียงใหม่เป็นกำลังใจให้ไปทำการแข่งขัน

ด้านดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กล่าวว่าตามคำขวัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คุณธรรมนำปัญญา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม หมายถึง การจัดการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก ยึดมั่นในคุณธรรม ความดีงามทั้งปวงก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ความรอบรู้ในวิชาการ การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นและสังค ซึ่งมีการส่งเสริมโดยจัดเป็นอคาดิมีขึ้นในโรงเรียนของกีฬาแต่ละชนิด เปิดรับนักเรียนทุกคนที่เป็นนักกีฬาโดยจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำการฝึกซ้อมโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬาและเป็นศิษย์เก่าเข้ามาฝึกสอน เพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและศิษย์เก่า ที่จัดส่งนักกีฬาไปทำการแข่งขันกีฬาในแต่ชนิด อย่างเช่นกีฬารักบี้ ที่นับเป็นอีกชนิดกีฬาของสุภาพบุรุษกำลังเป็นที่นิยมของกนักเรียนให้ความสนใจเป็นนักกีฬาตั้งแต่เล็ก ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 000000000จบ000000000

 

ศิระ  วีระตันตยาภรณ์  รายงาน23

Comments

comments