เชียงใหม่ นำร่อง 9 โรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้

Share This:

เริ่มแล้ววันแรก ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ 1 ใน 9 นำร่อง สพฐ.เชียงใหม่เขต 1 ชูพัฒนาทักษะชีวิต-ค่านิยม 12 ประการ
เชียงใหม่ 2 พ.ย.-บรรยากาศของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นวันแรกตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 9 แห่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังเวลา 14.00 น. ทางโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้มีความสุขกับการร่วมทำกิจกรรมและการเรียน เช่น การทําอาหาร งานประดิษฐ์ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ระบุว่า ทางโรงเรียนได้ลดเวลาเรียนในกลุ่มสาระ 5 หมวดลงจากคาบเรียนละ 1 ชั่วโมงเหลือ 50 นาที เพื่อนำมาเพิ่มเวลาการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตและเพิ่มทักษะต่างๆให้กับนักเรียนโดยกิจกรรมก็จะอยู่ในค่านิยม 12 ประการด้วย ซึ่งปกติมีอยู่แล้วก็จัดให้มาอยู่ช่วง 14.00-16.00น. ส่วนกลุ่มสาระแม้จะลดเวลาแต่ไม่ได้เพิ่มการบ้านให้เด็ก ขณะที่นายสมชาย ตากันทะ ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวว่า เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว น่าจะทำให้เด็กมีความสุข ไม่ต้องเคร่งเครียดกับการเรียนมากเกินไป เช่นเดียวกับเด็กชายสิทธิชัย ณ ลำพูน นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่บอกว่า ชอบนโยบายนี้เพราะได้มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่าง ทำให้มีความสุข สนุกและไม่เครียดด้วย

 

ภาณุเมษ ตันรักษา ข่าว/ภาพ

Comments

comments