เชียงใหม่ อินทนนท์พร้อมรับนักท่องเที่ยวปีนี้คาดหนาวมาก หน.อุทยานกังวลนักท่องเที่ยวไม่เชื่อฟังรถไม่พร้อม

Share This:

หน.อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ วางมาตรดูแลนักท่องเที่ยวไว้ทุกด้านเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพในทุกด้านเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น กิ่วแม่ปาน กำลังได้รับความนิยมพาเดินเที่ยวชมโดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นดู

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบยอดนักท่องเที่ยวปี 2558 มีปริมาณนักท่องเที่ยวกว่า 6 แสนคน ปี 2557 จำนวนกว่า 5 แสนคน เพิ่มขึ้น กว่า 1 แสน 3 หมื่น รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 13 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้มีการวางมาตรการท่องเที่ยวดูแลนักท่องเที่ยวตลอดจนการให้บริการมี มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับแก่นักท่องเที่ยว ไว้คือ 1.ประชุมมัคคุเทศก์ม้ง กิ่วแม่ปาน 2.ประชุมมัคคุเทศก์กะเหรี่ยงแม่กลางหลวงและผาหมอน ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนโฮ
มสเตย์3.ประชุมผู้ประกอบการร้ายอาหาร นอกจากนี้ ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวในการอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพของปีนี้
คือ1.ความปลอดภัย จราจรและของ นทท. 2.ขยะ 3. ความสะอาด 4.งดการใช้โฟม ใช้วัสดุทดแทน 5.จำแนกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ, วัฒนธรรม,ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6.วางแผนรอง รับฤดูการท่องเที่ยว ตอลดจนหลังจากเปิดชมจุดกิ่วแม่ปานเพียง วันแรก 1 พฤศจิกายน 2558 มีผู้สนใจมาเที่ยวชมมีเดินเข้าไป 179 กลุ่ม ประมามาณ 700 คน มีมัคคุเทศก์ที่ผ่านการ ฝึกอบรมแล้วประมาณ 200 คนมาช่วยในการเดินเส้นทาง
หน.อุทยานยังย้ำเตือนถึงนักท่องเที่ยวทุกคนที่กังวลปัญหาของปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ ที่จะอากาศหนาวกว่าปีที่ผ่านมา การขับขี่รถที่ไม่ชินเส้นทางและสภาพ รถที่ต้องมีการตรวจสอบเพราะในช่วงวันหยุดจะมีมากอาจทำให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวโดยเฉพาะช่วงลาดชัดอาจทำให้รถที่ไม่พร้อมอาจเกิดเสียหายและอุบัติเหตุ ที่สำคัญการไม่เชื่อฟังตมคำแนะนำป้ายสัญญาณที่มีไว้กว่า 100 ป้ายและการจอดรถทำให้ปัญหาดังกล่าวทำให้ทุกฝ่ายต่างเร่งหารือเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ ข่าว/ภาพ

Comments

comments