เชียงใหม่ เศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ปี 58 ท่องเที่ยวยังเป็นตัวหนุนหลักและลงทุนภาครัฐ เอกชนยังไมีลงทุน

Share This:

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือแถลงภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ปี 58 ท่องเที่ยวยังเป็นตัวหนุนหลักและลงทุนภาครัฐ เอกชนยังไมีลงทุน เกษตรกรรายได้หดแล้งจัด คาดไตรมาส 4 ยังบวกเพราะไฮซีซั่น แต่รายได้เกษตรยังน่าห่วง
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ดร.สินชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้แถลงภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 และแนวโน้มเศรษฐกิจของภาคเหนือไตรมาสที่ 4 และภาพรวมปี 2558 โดยระบุว่า เศรษฐกิจภาคเหนือ ในไตรมาสที่ 3 ดัชนีภาคท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งสำคัญรวมทั้ง การลงทุนภาครัฐ การค้าชายแดนขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนเอกชน ผลผลิตอุตสาหกรรมส่งออกลดลงซบเซา รายได้เกษตรกรลดลงจากผลกระทบภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่อง แต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เงินเฟ้อและการว่างงานลดลง การใช้จ่ายภาครัฐ และทีองเที่ยวยังเป็นตัวกระตุ้นหลัก

ส่วนแนวโน้มภาพรวมของปี 58 เศรษฐกิจของภาคเหนือ ยังจะขยายตัวจากแรงขับของจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว และการลงทุนการเบิกจ่ายภาครัฐ แต่ปัจจัยเสี่ยงยังมีเรื่องของสินค้าเกษตรที่ตกต่ำจากผลกระทบภัยแล้ง ภาวะค่าเงินผันผวน ในขณะที่ภาระหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง แต่ทั้งปีจะยังมีอัตราการขยายตัวเป็นบวก ในทิศทางเดียวกับประเทศ

 

ภาณุเมศ ตันรักษา ข่าว/ภาพ

Comments

comments