แม่ฮองสอน ธ.ออมสินร่วมกับศาลจังหวัดร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย

Share This:

ธนาคารออมสินสาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศาลจังหวัด จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”

วันนี้(4 พฤศจิกายน 2558)นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย ที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้ลูกหนี้ ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้ พร้อมทั้งลดปริมาณคดีที่จะนำเข้าสู่กระบวนการฟ้องคดีในศาล และช่วยเหลือลูกค้าธนาคารให้สามารถปลดหนี้ หรือลดภาระหนี้ลงได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ธนาคารออมสินสาขาแม่ฮ่องสอน มีลูกหนี้ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 9 งวดขึ้นไป ซึ่งเป็นลูกหนี้ฐานรากที่มียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 500,000 บาท และไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีจำนวน 48 บัญชี จำนวนเงินกว่า 4 ล้านบาท

 

ทีมข่าว Presspeople ข่าว/ภาพ

Comments

comments