เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ งด 5 อำเภอรอบเมืองปล่อยโคมลอย ผู้ทำผิดมีโทษทั้งปรับและจำคุก

Share This:

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ งด 5 อำเภอรอบเมืองปล่อยโคมลอย ผู้ทำผิดมีโทษทั้งปรับและจำคุก ไม่เว้นแม้ธุดงสถานล้านนาที่มีกิจกรรมปล่อยโคมลอยนับหมื่นลูกทุกปี สำหรับผู้ใดประสงค์จะปล่อยโคมลอยให้แจ้งชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งกับข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และจำนวนการปล่อยไปยังศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หรือท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยตรง โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าในปลายปีนี้ ได้วางมาตรการป้องกันเหตุอุบัติภัยในห้วงเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2558 โดยออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอยหรือโคมไฟ และมาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง พ.ศ.2558 ในพื้นที่ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทุกตำบล , อำเภอหางดง ทุกตำบล , อำเภอสารภี มีตำบลหนองผึ้ง ขัวมุง ดอนแก้ว สันทราย และท่าวังตาล , อำเภอแม่ริม มีตำบลดอนแก้ว เหมืองแก้ว ริมใต้ และแม่สา , ตำบลสันทราย มีตำบลหนองหาร ซึ่งในทั้งหมด 5 อำเภอนี้ ยกเว้นให้แค่ 2 วันที่สามารถปล่อยได้คือ วันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทง และในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ โคมควัน ให้ปล่อยในช่วงเวลา 10.00 น. – 12.00 น. และโคมลอย ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น.เป็นต้นไปเท่านั้น ขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ให้รับทราบและปฏิบัติตาม ประการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยโคมควัน และโคมลอย
ส่วนกรณีกิจกรรมการปล่อยโคมลอยของธุดงคสถานล้านนา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยมีการปล่อยโคมลอยครั้งละนับหมื่นลูกนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวนี้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด หากเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดห้ามปล่อยโคมก็ต้องปฏิบัติตาม ถ้าฝ่าฝืนก็มีความผิดตามกฎหมายและต้องดำเนินการ

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พงศ.2550 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการปล่อยโคมหากเกิดความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้จัดให้มีการปล่อย ผู้ปล่อย ผู้จำหน่าย รวมทั้งผู้ผลิต ผู้จัดทำโคมต้องพ้นร่วมกันรับผิดชอบ และการจัดทำ การจำหน่าย การปล่อยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานที่มีความปลอดภัย และร้านที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงก็ต้องได้รับอนุญาตหากพบว่าไม่มีก็จะต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ การปล่อยโคมลอยในพื้นที่ของวัดหรือสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา จะมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ไปทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในเรื่องนี้ โดยหากยังมีความต้องการที่จะจัดกิจกรรมก็ต้องทำหนังสือขออนุญาตเพื่อให้ทางศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อพิจารณา แต่ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 

ลาภิศ โรจน์วิกรัย ข่าว/ภาพ

 

Comments

comments