พฤศจิกายน 7, 2015

เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์จัดกิจกรรมเล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย จีน เกาหลี พร้อมกับนำกล้องดูดาวมาให้ประชาชนดูดาวท่ามกลางบรรยากาศดนตรีในสวน

Share This: ศูนย…