ลำพูน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน ร่วม ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

Share This:

พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน ร่วม ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ( พระอารามหลวง ) ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ สามเณร ที่ จำพรรษาถ้วนไตรมาสโดย พระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เป็นประธานสงฆ์โดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อัญเชิญ ผ้ากฐินพระราชทาน ทอดถวาย แด่ คณะสงฆ์ มี คณะศรัทธา ประชาชน ที่ มาร่วมพิธี ได้ ร่วม ถวายจตุปัจจัย เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระพุทธบาทตากผ้า , สนับสนุน การศึกษา ของ พระภิกษุ สามเณร และ ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย มี จำนวนเงิน บริจาค รวม ประมาณ 1,214,440 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท )

 

ขอบคุณ ปชส.ลำพูน ภาพ/ข่าว

Comments

comments