เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่เอาจริงใช้มาตรทางกฎหมายพวกเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เอาจริงใช้มาตรทางกฎหมายพวกเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว พร้อมจัดจนท.ออกตรวจฝากพบผู้ขับรถบริการและสาธารณะผิดระเบียบไม่สุภาพ แจ้ง 1584 พร้อมจนท.ตรวจการณ์ ออกดำเนินการเพื่อรักษาภาพลักษณ์การเท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ให้บริการรถสาธาณณะในเขตตัวเมืองและจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ปฎิบัติตามกฎระเบีบยขอกระทรวงคมนาคมอย่างเครงครัด โดยเฉพาะการแต่งกายที่ต้องสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น ให้เป้นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการให้บริการที่ต้องสุภาพ มีมาตรฐานด้านราคาไม่ขูดรีดนักท่องเที่ยว เพื่อทำให้เกิดภาพลบของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ทำให้ต้องช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอัดดีงามนี้ไว้ร่วมกัน ในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่ดี เน้นย้ำผู้ขับขี่รถกคนให้ใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนน้อม รอยยิ้มของชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะไม่คิดอัตราค่าโดยสารเกินจริง หากนักท่องเที่ยวพบไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สุภาพ ขับขี่รถเร็ว และขูดรีดเกินราคาให้แจ้งมาที่หมายเลข 1584 มีจนท.รับ 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ขนส่งเชียงใหม่ ออกสุ่มตรวจอีกทางหนึ่ง เพื่อป้องกันและดูกนักท่องเที่ยวตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments