เชียงใหม่ ชาวบ้านตึงน้อง ม. 1 ดอยสะเก็ด คัดค้านนำขยะเข้าหมู่บ้าน เคยปิดมาแล้ว 3 ครั้ง

Share This:

ชาวบ้านตึงน้อง ม. 1 ดอยสะเก็ด คัดค้านนำขยะเข้าหมู่บ้าน เคยปิดมาแล้ว 3 ครั้งเกิดผลกระทบไร้การแก้ไข หลังประชามติไม่ยอมรับเตรียมล่ารายชื่อผู้คัดค้านเพิ่มเติมเสอนอำเภอและจังหวัด พิจารณาอีกครั้ง

ส่วนที่บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านได้ขึ้นป้ายคัดค้านไม่เอาขยะ ทางเข้าหมู่บ้านหลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ เสนอบริษัทเอกชนรายหนึ่งเข้ามาดำเนินการจัดเก็บและทำโรงคัดแยกขยะ ในพื้นที่ครั้งที่ 4 นายทอง พวงเสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมชาวบ้านบางส่วนกล่าวว่าขณะนี้ ชาวย้านทุกครัวเรือนกว่า 200 มีมติจากการประชาคมกันไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์ดงหอ ของหมู่บ้าน โดยเป็นตัวแทนบ้าน 1 คน เพื่อลงความเห็นไม่ยอม รับการเปิดดรงงานคัดแยกและทิ้งขยะ นับเป็นครั้งที่ 4 โดยบริษัทเดิมที่เคนดำเนินการทั้งนี้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอาการ กลิ่มขยะ สุขภาพของการฝั่งกลบขยะต่างๆ ทำให้ชาวบ้านไม่เกิดความเชื่อมั่นที่ต้องการให้กลับมาเปิดอีกครั้งโดยเฉพาะบริษัทดังกล่าว ที่ขาด คุณภาพมาตรฐานในการจัดการจนส่งผลกรทบต่อชาวบ้านในพื้นนที่แล้วยังมีหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยนับพันครัวเรือน ซึ่ทุกคนทุกหมู่บ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ก็ไม่เห้นด้วยและคัดค้านร่วมกันที่จะไม่รับการเปิดดรงคัดแยกและทิ้งขยะเป็นครั้งที่ 4
อย่างไรก็ตามทางชาวบ้านวอนทางอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือ ขณะนี้ได้ล่ารายชื่อทุกบ้านทุกคนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยนอกจากการทำประชาคมไปแล้วแเพื่อสนอควมเดือนร้อนและไม่ยอมรับของประชาชน ให้ยุติการดำเนินการลดผลผระทบต่อชาวบ้าน ซึ่งก่อนนี้มีการขึ้นป้ายรอบหมู่บ้านแต่ก็ถูกลักขโมยก็ร่วมกันมาทำติดกันใหม่ พร้อมได้ยกเลิกคณะกรรมการจัดเก็บขยะแต่คงคณะกรรมการหมู่บ้านไว้ ตอนนี้ชาวบ้านจะเดินหน้าให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ยอมรับให้เป็นพื้นที่รับขยะอีกครั้ง

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments