เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์จัดกิจกรรมเล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย จีน เกาหลี พร้อมกับนำกล้องดูดาวมาให้ประชาชนดูดาวท่ามกลางบรรยากาศดนตรีในสวน

Share This:

3322ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ ร่วมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมเล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย จีน เกาหลีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางดาราศาสตร์วัฒนธรรม ในหัวข้อหลัก ดาราศาสตร์โบราณคดี ดาราศาสตร์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้น การค้นคว้าด้านดาราศาสตร์โบราณคดี รวมถึงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นในแถบเอเชีย นอกจากนี้ยังความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ ในงานแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่การบรรยายพิเศษจากตัวแทนของประเทศไทยและเกาหลี ได้แก่ หัวข้อดวงดาวกับวิถีชีวิต โดยคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ บรรณาธิการหนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย และกาลานุกรมดาราศาสตร์ และหัวข้อดาราศาสตร์เกาหลี โดย ดร.ฮงจิน ยัง และโคอึน ชเว กลุ่มวิจัยดาราศาสตร์โบราณคดี ศูนย์ดาราศาสตร์เชิงทฤษฎี สถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเกาหลี (KASI) นอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยังได้นำกล้องดูดาวมาติดตั้งเพื่อให้ประชาชนได้ส่องกล้องดูดาวในบรรยากาศดูดาวเคล้าดนตรีในสวนด้วยบทเพลงเกี่ยวกับดวงดาวพร้อมกับการฟังนิทานไปกับเรื่องเล่านิทานดาว จากตัวแทนประเทศจีน คุณปิง หลี่ ผู้ช่วยบรรณาธิการใหญ่วารสารดาราศาสตร์สมัครเล่น ท้องฟ้าจำลองกรุงปักกิ่ง โดยในงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก000000000จบ000000000

Comments

comments