เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมเสนอจว.แผนพัฒนาคุณภาพรถบริการทุกชนิด

Share This:

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมเสนอจว.แผนพัฒนาคุณภาพรถบริการทุกชนิด พร้อมจัดงบตัดชุดพื้นเมือง รองรับ AECและ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับม.แม่โจ้ เสริม ศักยภาพคุณภาพ มาตรฐานและบริการ หลังเกิดคนขับสี่ล้อแดงชกนักท่องเที่ยว และพบร้องเรียนเรื่องราคาการบริการ

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการได้ลงนามความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าแม่โจ้ และผอ.สถานบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนำนักศึกษาของไทยและเทศ จากจีน ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปินส์ ฯ มา จัดการฝึกอบรมอาชีพจริงด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ของภาคปฎิบัติจริงให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ให้ทราบถึงวิถีชีวิตธนบธรรมเนียบของชาวล้านนา ตลอดจน เพื่อรองรับการก้าวสู่ AEC
ขณะเดียวกัน นายพรชัย ได้นำเสนอให้ทางม.แม่โจ จัดทำหลังสูตรอบรมการให้บริการและภาษา แก่ผู้ให้ระบบขนส่งมวลชนทและรถบริการรถรับจ้างชนิดต่างๆ ของจังหวัด เชียงใหม่ขึ้น โดยเสนอของบประมาณพิเศษจากคณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการสร้างมาตรฐานคุณภาพ และการบริการให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจโดย จะเป็นแนวทางการแก้ไขทั้งการป้องกันและปราบปราม กำหนดมาตรฐานอาทิติดชื่อ เจ้าของ ผู้เช่า และรูป อัตราค่าบริการเป็นภาษาต่างๆ เพราะรถระบบขนส่งมวลชนทุกชนิดเป็น มัคคุเทศเป็นหน้าตาของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ภาคอกชนต้องร่วมกันเดินหน้าเพราะปลายปีจะก้าวสู่ AEC และ ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่จะครบ 720 ปี ที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของล้านนา ทั้ง การพูดจาคำเมือง และการแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวล้านนา ทำให้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในฐานะภาคเอกชนจะร่วมขับเคลื่อนในด้านการท่องเที่ยวให้เกิดคุณภาพ มาฐาน เกิดความประทับใจต่อการบริการ ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ใบรับรองแล้วจะได้ชุดพื้นเมืองที่เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อสวมใส

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments