วัน: 10 พฤศจิกายน 2015

แม่ฮ่องสอน ศิลปินจากสหรัฐอเมริกา จิตอาสาซ่อมแซมรูปภาพเขียนรูปภาพกลับด้านบนกระจก เพื่อส่งมอบให้วัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Share This: พระครู จิตตะ ฐานะ ธัมโม เจ้าอาวาสวัดจองกลาง […]
Read More