แม่ฮ่องสอน ศิลปินจากสหรัฐอเมริกา จิตอาสาซ่อมแซมรูปภาพเขียนรูปภาพกลับด้านบนกระจก เพื่อส่งมอบให้วัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Share This:

2พระครู จิตตะ ฐานะ ธัมโม เจ้าอาวาสวัดจองกลาง รับมอบรูปภาพกลับด้านบนกระจก จำนวน 8 รูป จากนางจูดี้ เจนเซ่น (Mrs.judy Jensen) ศิลปินนักเขียน รูปภาพกลับด้านบนกระจก จากเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่วัดจองกลาง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นชุดสุดท้าย
ทั้งนี้นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ นางจูดี้ เจน เพื่อเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สำหรับนางจูดี้ เป็นศิลปินนักเขียนรูปภาพกลับด้านบนกระจก มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ มีผลงานที่ได้รับการจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง และได้รับการยกย่องในความสามารถในการเขียนภาพกลับด้านบนกระจก ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ได้มาเยี่ยมชมรูปภาพเขียนกลับด้านบนกระจกของวัดจองกลาง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 180 รูป และพบเห็นภาพจำนวนหนึ่ง ชำรุด แตกร้าว เสียหาย และมีการซ่อมแซมโดยการเขียนทับ ที่ไม่ถูกวิธี และเกิดความเสียหายจำนวนหลายรูป จึงเกิดความรู้สึกเสียดาย และมีจิตศรัทธา อาสาที่จะเขียนรูปกระจกกลับด้าน โดยเลือกรูปที่มีความเสียหาย แตกร้าว ชำรุด ให้กลับมาสวยงาม ตามแบบเดิม

สำหรับภาพวาดเขียนกระจกกลับด้านที่วัดจองกลาง ถือเป็นจิตรกรรม ที่ช่างชาวพม่าได้มีการวาดภาพลงบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์ โดยเป็นภาพพุทธประวัติเขียนหลังกระจก” จำนวน 180 ภาพ ติดอยู่ตามฝาผนังรอบกุฏิเจ้าอาวาส ภาพเขียนหลังกระจกดังกล่าวนี้เป็นฝีมือช่างไทใหญ่ผสมพม่า ซึ่ง “พ่อเลี้ยงขุนเพียร” เป็นเจ้าศรัทธานำมาถวายให้กับวัดแห่งนี้ 000000000จบ000000000

Comments

comments