ขนส่งเชียงใหม่พร้อมแล้วรับฤดูการท่องเที่ยว เน้นย้ำผู้ขับรถทุกชนิดต้องปฎิบัติตามกฎเครื่องหมายจราจร

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่พร้อมแล้วรับฤดูการท่องเที่ยว เน้นย้ำผู้ประกอบการรถนำเที่ยวรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง และเจ้าของรถส่วนบุคคลควรตรวจสภาพรถก่อนใช้ งาน ตลอดจนรถนำเที่ยวทุกชนิดเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมาตรกาความปลอดภัย ให้ปฎิบัติกฎป้ายบอกทาง ลดการเกิดอุบัติเหตุหมู่ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ปีนี้ใช้มาตรทาง กฎหมายคุมเข้ม

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติชื่อดังอาทิ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยม่อน แจ่ม ดอยผ้าห่อปก ดอยอ่างขาง จะมีนักท่องเที่ยวใช้รถส่วนตัว รถเหมาต่างๆ รถตู้เช่า และรถบัส เข้าเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ทางขนส่งเชียงใหม่มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย ทางถนนควบคู่กับหน่วยงานต่างๆ แบบบูรณาการร่วมกัน ให้ผู้ขับขี่รถตรวจเช็คระบบเบรค ยาง รถบบช่วงล่างให้มีความพร้อมก่อนเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะบนดอย สูงที่จะคับคั่งการจราจรอาจติดขัดทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงเช้าๆ จะมีหมอกลงจัดต้องเปิดสัญญาณไฟและลดความเร็ว หากทัศนะวิสัยไม่ดีให้หยุดจอดรถในจุด ปลอดภัย
อย่างไรก็ตามปีนี้ขอให้ผู้ขับขี่รถทำตามเครื่องหมายจราจรเส้นทาง ป้ายแจ้งเตือนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเส้นทางสูงชันคดเคี่ยว จุดเสี่ยงจุดอันตรายให้ทำตามคำแนะนำ ในปีนี้จะจัดส่ง เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ขนส่งเชียงใหม่ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามเส้นทางต่างๆ เพื่อตรวจตรารถและให้คำแนะนำ แก่ผู้ขับขี่รถทุกชนิดเน้นย้ำรถให้บริการทุกชนิดที่ต้องปฎิบัติตาม กฎหมายพรบ.จราจรและพรบ.ขนส่ง ที่จะนำมาบังคับใช้เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์ โดยเฉพาะอุบัติเหตุหมู่อุบัติเหตุใหญ่ๆ ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments