ตาก คอกกักสัตว์บ้านวังแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบเก้าอี้ให้กับกองร้อยทหารพรานที่ 3504

Share This:

ตาก คอกกักสัตว์บ้านวังแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบเก้าอี้ให้กับกองร้อยทหารพรานที่ 3504 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองร้อยต่อไป 000000000จบ000000000

วิชัย ทาเปรียว รายงาน

Comments

comments