วัน: 16 พฤศจิกายน 2015

เชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่เปิดสูบน้ำคลองชลประทานเข้าอ่างเก็บน้ำ รองรับสถานการณ์ปี 59

Share This: ชลประทานเชียงใหม่เปิดสูบน้ำคลองชลประทานเข้า […]
Read More

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วาง 10 มาตรการเข้มคุมไฮซีซั่นนี้ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

Share This: จังหวัดเชียงใหม่วาง 10 มาตรการเข้มคุมไฮซีซั […]
Read More

เชียงใหม่ ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบกับนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เม็ดข้างลีบไหม้โตช้า

Share This: ชาวนาในพื้น ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังห […]
Read More