เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วาง 10 มาตรการเข้มคุมไฮซีซั่นนี้ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่วาง 10 มาตรการเข้มคุมไฮซีซั่นนี้ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมรณรงค์สร้างอัตลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ จะเข้า 720 ปี พูดคำเมือง แต่งกายล้านนา ย้ำผู้ประกอบการให้บริการต้องเป็นธรรมโดยเฉพาะจากต่างถิ่นเข้ามา พร้อมเสริมกล้องวงจรปิดสถานบริการทุกแห่งเพื่อช่วยเหลือการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าในปีนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำต่อทุกภาคส่วนในการดูแลป้องกันนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นให้กับท่องเที่ยววาง 10 มาตรการสำคัญขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มมาเฟียต่างๆ อาทิรถเช่า ธุรกิจขายเกินราคา สถานบันเทิงเอาเปรียบขูดรีดนักท่องเที่ยว ร่วมไปถึงการบริการรถสาธารณะขูดรีดเกิดอัตราที่กำหนด พร้อมดูแลระบบโครงสร้างพื้นที่ต่างให้มีความปลอดภัย หน่วยกู้ชีพ กำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการติดกล้องวงจรเสริมการช่วยเหลือเพราะปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ต้องหาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจคลีคลายได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมเพื่อคงอัตลักษณ์ความเป็นชาวล้านนา ของเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี 2559 ที่จะต้องร่วมกันแสดงออกสวมชุดพื้นเมือง พูดคำเมือง นำเสนออาหารพื้นเมือง คงความเป็นล้านนาเมืองเชียงใหม่ให้เกิดความประทับใจคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ชื่นชมในช่วงไฮซีซั่นนี้ เพราะชาวเชียงใหม่มีมิตรไม่ตรีด้วยรอยยิ้ม ความอ่อนหวาน ใจเย็น ที่คงเป็นมนต์เสน่ห์ของชาวเชียงใหม่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments