เชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่เปิดสูบน้ำคลองชลประทานเข้าอ่างเก็บน้ำ รองรับสถานการณ์ปี 59

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่เปิดสูบน้ำคลองชลประทานเข้าอ่างเก็บน้ำ รองรับสถานการณ์ปี 59 คาดน้ำแล้งจัดวิกฤตต่อเนื่อง ต้องวางแผนรับมือทุกระดับ ล่าสุดต้องเก็บน้ำคลองชลประทานแม่แตงฝากน้ำไว้ในสระต่างๆ 5 จุดหลักเพื่อรองรับวิกฤตได้อีก 30 วัน กันไว้ใช้เดือนเมษายนที่คาดว่าจะหนัก วอนช่วยกันประหยัดดีที่สุด ยันไม่ให้กระทบสงกรานต์แน่นอน

ที่บริเวณคลองชลประทานแม่แตงด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประทานกดปุ่มเริ่มสูบน้ำเก็บเข้าสระของศูนย์ประชุมฯ 6 แห่ง ตามโครงการ “ฝากน้ำกิ๋นน้ำใช้ หื้อหมู่เฮาจาวเจียงใหม่”ที่โครงการชลประทานเชียงใหม่จัดทำขึ้นเป็นแผนสำรองในการเก็บน้ำไว้ยามฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อย ทุกเขื่อนเหลือภาพรวมไม่ถึง 18% ในขณะนี้ โดยมีผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ มทบ.33 และเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมกัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ด้วยภาวะภัยแล้งที่รุนแรงจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งทีมเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดและจะต้องไม่ให้กระทบน้ำอุปโภคบริโภค เกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อยรวมทั้งกิจกรรมสำคัญคือลอยกระทงและสงกรานต์ แผนสำรองต่างๆที่ทำขึ้นเป็นการบริหารจัดการน้ำที่จะรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังมีแผน 2 แผน 3 เพืี่อเตรียมน้ำไว้ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไขและรับมือภัยแล้งด้วย

สำหรับโครงการฝากน้ำกิ๋นน้ำใช้ฯ ครั้งนี้ จะมีการสูบน้ำไปเก็บในจุดต่างๆ 5 แห่ง นอกจากที่ศูนย์ประชุมฯแล้ว ยังมีที่ สระในกองพันสัตว์ต่าง สระของกรมทหารราบ 7 อ่างเก็บน้ำแม่หยวก และสระในกรมรบพิเศษที่ 5 รวมทั้งหมด จะได้น้ำสำรองไว้ 1.09 ล้าน ลบ.ม.จะสามารถช่วยน้ำอุปโภคบริโภคไว้ได้อีก 30 วัน

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments