เชียงใหม่ ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบกับนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เม็ดข้างลีบไหม้โตช้า

Share This:

23ชาวนาในพื้น ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ต่างเร่งสูบน้ำบาดาลลงในนาข้าวเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ลงมือดำนาเมื่อช่วงฤดูฝนเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งโดยก่อนหน้านี้ชลประทานได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด แต่ไม่มีน้ำมากพอไหลมาถึงพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ชาวนาต้องสูบน้ำบาดาลหล่อเลี้ยงต้นขาวในนาเอง ด้านนายประเสริฐ ดวงยศ ชาวนาบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทรายเปิดเผยว่าหลังจากได้ลงมือดำนาปีประมาณ 23 ไร่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วงนั้นอาศัยน้ำจากน้ำฝนที่พอตกลงมาบ้างในการทำนา แต่หลังจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาฝนเริ่มทิ้งช่วงทำให้แต่ทางชลประทานก็ได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อช่วยเหลือชาวนาแต่น้ำไหลมาไม่ถึงพื้นที่ตำบลสันป่าเปา จึงได้สูบน้ำบาดาลหล่อเลี้ยงนาข้าวถึง 3 ครั้งแล้วแต่ล่ะครั้งใช้เวลาสูบน้ำถึง 10 วันทำให้ต้องเสียค่าไปครั้งล่ะ 2 พันบาทเลยทีเดียว เนื่องจากนาข้าวเริ่มขาดน้ำส่งผลให้เมล็ดข้าวลีบไหม้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการระบาดของหนอนเจาะขั้วรวงข้าวระบาดทำให้รวงข้าวได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ สำหรับข้าวนาปีฤดูนี้จะเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ถือว่าช้ากว่ากำหนดเนื่องปัญหาภัยแล้ง 000000000จบ000000000

วิชัย ทาเปรียว รายงาน

Comments

comments