เชียงใหม่ ห้ามปล่อยโคม ติดป้ายประชาสัมพันธ์น้อยอ่านอยาก

Share This:

เริ่มตกเมืองรับยี่เป็ง แต่พบการติดตั้งป้ายห้ามปล่อยโคมมีน้อย ลายตา อยู่ต่ำบดบังทัศนะการมองเห็น อ่านอยาก บางแห่งสีสันมากจนทำให้ไม่ทราบเป็นประกาศ จุดติด ตั้งมีน้อยส่งผลการประชาสัมพันธ์ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวอาจไม่รับทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานรอบคู่เมืองเชียงใหม่ ประตูเมือง ตามแจ่ง 4 แห่ง และจุดต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่เริ่มตกแต่งเมือง ต้อนรับนักท่องเที่ยวเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทงที่ใกล้จะเข้ามาไม่กี่ วันข้างหน้า โดยเน้นเป็นสัญญาลักษณ์ของประเพณีนำกระทงผ้าสีสันต่างๆ มาตกแต่งพร้อมติดตั้งไฟเพื่อเปิดให้ชมในยามค่ำที่จะสวยงาม และโคมไฟแบบล้านนาที่กำลังทะยอยมาติดตั้งในเขตตัวเมือง ทั้งนี้จัมีการประกาศของจังหวัดห้ามปล่อยโคมไฟ โคมควัน หรือโคมลอย เพื่อลดผลกระทบเกิดขึ้นในเขตตัวเมือและอำเภอรอบตัวเมืองแต่

จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวหลังจากมีประชาชนร้องเรียนมาว่าป้ายมีน้อยมากโดยเฉพาะข้อความอ่านอยากลำบาค ลายตามาก  ช่วงขับขี่รถผ่านหากไม่สนใจหรือตั้งจะไม่ทราบ ซึ่งบางจุดก็บดบัดทัศนะการมองเห็น ขณะเดียวกันป้ายของบางหน่วยงานที่มีสีสันมากเกินไป จนทำให้ไม่รู้ว่าเป็นประกาศของจังหวัดห้ามปล่อยโคม ที่สำคัญป้ายมีน้อยอาจส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ เรื่องดังกล่าวอาจจะไม่ครอบคลุม ทำให้มีการฝ่าฝืนได้ ร่วมไปถึงการนำประกาศมาทำเป็นป้ายแต่ขนาดเล็ก ประชาชนหลายรายต้องการให้จังหวัดเพิ่มขนาดให้ใหญ่มากขึ้นและทำป้ายให้ชัดเจนอ่านง่ายเข้าใจง่าย ทั้งนี้อาจดทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ทราบถึงข้อห้ามที่แสดงไม่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจ ให้เพิ่มจุดติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เส้นทางหลวง ทางเข้าสู่เมืองต่าง ที่ควรจะใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้มากขึ้น  ไม่เน้นแต่จุดตามส่วนราชการเท่านั้น

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments