เชียงใหม่ พบสายสัญญาณขาดห้อยลงพื้นจนหน้าหวาดเสียว ปล่อยทิ้งไว้นานนับเดือน

Share This:

พบสายสัญญาณขาดห้อยลงพื้นจนหน้าหวาดเสียว ปล่อยทิ้งไว้นานนับเดือนไร้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการ คนเดินต้องหลบลงถนนหวั่นเกิดอันตรายไฟฟ้าดูด

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชน พบว่าบริเวณถนนสานมหิดลขาออก ไปยังสนามบินเชียงใหม่ ใกล้สะพานลยอคนข้ามถนน ก่อนขึ้นทางยกระดับแยกแอร์พอร์ต ตำบลสุเทพอำเภอเมือง เชียงใหม่ ซึ่งงมีสายสัญญาณโทรศัทพ์ สายไฟฟ้า สายเคเบิลต่างๆ ห้อยลงมาจากเสาไฟฟ้าลงมายังพื้น บนถนนฟุตบาธ นานนับเดือนมาแล้ว ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดเนิน การจัดเก็บให้เรียบร้อย กลับปล่อยห้อยทิ้งไว้ จากการตรวจสอบพบเศษของสัญญาณที่มาต่อทิ้งไว้กับพื้น จนทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เดินผ่านไปมาได้เกิดหวาดผวา หวั่น เกิดอันตรายจากกระแสไฟดูดอาจได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิตได้
อย่างไรก็ตามเข้าสู่ไฮซี่ซั่นและประเพณียี่เป็ง ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางนี้จะมาจากสนามบินเพ่อสู่เมืองเชียงใหม่และออกเมืองเชียงใหม่ไปยัง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางอำเภอหางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ตลอดจนออกไปยังจังหวัดแม่ฮองสอน ทำให้อาจหวั่นเกิดภาพลบในสายตาของนักท่องเที่ยว วิงวอนให้ส่วนที่ เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดำเนินการ เพราะมีการก่อสร้างอาคารในจุดนี้ทำให้ภาพหากมีนักท่องเที่ยวนำไปเผยแพร่จะเกิดภาพลบและส่งผลกระทบต่อเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะจะครบ 720 ปี และผลักดันให้เชียงใหม่ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments