เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่เปิดใช้ป้านอัฉริยะ แนะนำเส้นทางการเดินรถเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เปิดใช้ป้านอัฉริยะ แนะนำเส้นทางการเดินรถเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการและรองรับช่วงไฮซีซั่นการก้าวสู่ AEC เตรียมพัฒนาต่อยอดเสริมความสะดวกมากขึ้น กระจ่ายไปตามสถานีขนส่งและแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกตรวจสอบการเดินรถสาธารณะได้อีกทางหนึ่ง หลังการให้บริการโทรศัพท์สอบถามไม่สะดวก

ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ได้เปิดการใช้ป้ายอัฉริยะ แนะนำเส้นทาง ตารางการเดินรถของสาธาณะประจำทางไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ระบุระยะเวลารถออกเดินทาง และผู้ประกอบการให้บริการในเส้นทาง นำระบบคิวอาร์โค๊ตมาให้สแกนผ่านมือถือ หรือสมาร์ทโฟน นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ลดเวลาของนักท่องเที่ยวและการให้บริการที่ทันสมัย มาปรับใช้ในการให้บริการตรวจสอบตารางการเดินรถสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเข้าสู่ไฮซีซั่นมีปริมาณนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างประเทศเข้ามาจำนวนมาก โดยจุดเริ่มต้นอยู่จังหวัดเชียงใหม่ เพียงต้องการเดินทางไปจังหวัดปลายทางให้สแกนลงไปก็จะมีข้อมูลการเดินทาง ชื่อบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อได้ทันที หรือ www.cmbus2go.com
ทั้งนี้ตลอดทั้งวันจะมีนักทท่องเที่ยวติอต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ทำให้บริการได้ไม่ทั่วถึงล้าช้า กลุ่มวิชาการขนส่งเชียงใหม่จึงแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว และง่ายในทุกพื้นที่ หากไม่ทราบเว็ปไซด์แต่มีคิวอาร์โค๊ดก็สามารถใช้งายสะดวก โดยมีภาษาหลักๆ อยู่ในขนาดนี้ ก่อนะปรับเพิ่มต่อยอดภาษาต่างเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นภาษาต่างๆ มากขึ้น พร้อมต่อยอดเพิ่มเติมอัตราค่าโดยสารของแต่ละสาย พร้อมภาพรถที่จะมาให้บริการให้นักท่องเที่ยวได้เห็นก่อนออกเดินทาง เตรียมนำป้านอัฉริยะนี้กระจ่ายไปตามสถานีขนส่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ตรวจสอบก่อนการเดินทางโดยไม่ต้องเสียเวลาและสามารถติดต่อบริษัทให้บรการเพื่อจองตั๋วได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานีขนส่งผู้โดยสาร

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments